Prawidłowy system odprowadzanie spalin z naszego kominka jest niezwykle ważny - przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale również ze względu na prawidłowe działanie naszego kominka. Musimy pamiętać o tym bardzo ważnym elemencie nie tylko na etapie budowy kominka, lecz również podczas jego eksploatacji. Aby zapewnić prawidłową pracę komin powinien być regularnie czyszczony.

W przypadku kominków opalanych drewnem mamy do dyspozycji między innymi następujące systemy kominowe:

- tradycyjne kominy murowane z cegły ceramicznej;

- systemy kominowe z rur ceramicznych;

- systemy kominowe z dwuściennych rur kwasoodpornych izolowanych;

Spotyka się również połączenia tych różnych elementów tych systemów - na przykład komin murowany z wkładką ze stali kwasoodpornej.

Jeżeli nasz komin nie daje wystarczającego ciągu kominowego możemy go wyposażyć w nasadę kominową lub wentylator spalinowy. 

Trochę inaczej wygląda komin do kominka gazowego. Ma on bowiem za zadanie nie tylko odprowadzenie spalin, lecz również dostarczenie powietrza do procesu spalania. W tym celu wykorzystuje się system przewodów dwuściennych (rura w rurze) zwany również systemem turbo.

Więcej informacji na temat systemów odprowadzenia spalin znajdą Państwo na http://www.omikron-kominki.pl/.